کاربرد صنعت کانال سازی

صنعت کانال سازی و کاربرد آن

یکی از پرکاربرد ترین و مهمترین صنایع امروزی را صنعت کانال سازی شکل داده است، حوزه های فعالیت این صنعت را تهویه مطبوع و گردش هوا در ساختمان های مسکونی و صنعتی شامل می شود. انتقال هوا از منبعی به قسمت های مختلف ساختمان، از اصلی ترین وظیفه این صنعت می باشد که مشکلات بسیار […]