پل حرارتی پنجره خانه

شکستن پل حرارتی پنجره چیست؟

عایق حرارتی مناسب برای حفظ راحتی در خانه های ما ضروری است. به این ترتیب در تابستان از اتاق های خنک و در زمستان از اتاق های گرم و دنج لذت خواهیم برد. برای دستیابی به این هدف، هنگام انتخاب و نصب پنجره ها باید یک جنبه را در اولویت قرار دهیم: شکستن پل حرارتی. […]