تمیز کردن سطل زباله بد بو

نکات تمیز کردن سطل زباله برای از بین بردن بوی مزاحم

هیچ چیز به اندازه یک سطل زباله با بوی بد مشمئز کننده و بد نیست. سطل زباله بدبو نتیجه چیزهای متعددی از جمله غذای فاسد قدیمی، لبنیات تاریخ مصرف گذشته، پاک کردن بشقاب باقیمانده غذا، سبزیجات در حال تجزیه و “آب زباله” بدنام است. بوی زباله اغلب کل آشپزخانه و اتاق های دیگر را متعفن […]