چگونه مناسب ترین نور را برای کل خانه انتخاب کنیم؟

انتخاب نورپردازی مناسب برای هر قسمت از خانه جنبه بسیار مهمی از مبلمان است زیرا به ارتقای آن کمک می کند، گوشه ها یا اشیاء مورد علاقه یا ارزش خاص را برجسته می کند و فضای مناسب و بهترین شرایط نوری را در موقعیت های مختلف ایجاد می کند. نتیجه زیبایی شناختی نور واضح است […]