بهره وری انرژی یک خانه | صرفه جویی در مصرف انرژی

ارتقای بهره وری انرژی در سال های اخیر به بحث بسیار داغی در جامعه منجر شده است. به خصوص به این دلیل که مصرف بیش از حد انرژی اثرات بسیار منفی اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کند. در نتیجه این وضعیت زنگ خطر را به صدا در آورده است. استفاده منطقی از انرژی در […]