عملکرد کولر آبی

کولر آبی و مکانیسم عملکرد بهینه آن

همانطور که میدانید کولر آبی یکی از مهمترین و اساسی ترین وسایل برای  سپری کردن گرمای طاقت فرسای تابستان برای هر خانواده ایرانی است.کولر آبی دستگاهی است که علاوه بر خنک کردن هوا جابجایی هوا را نیز انجام میدهد. با استفاده از سرمای حاصل از تبخیر آب کولر آبی هوای بسیار گرم تابستان را به […]