لیست انواع سنگ ساختمان

کاربرد انواع سنگ های ساختمانی

امروزه انواع سنگ های ساختمانی در فعالیت های عمرانی به شکل های مختلف و به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال سنگ های ساختمانی با توجه به ویژگی های مطلوب زیادی که دارند از جمله مصالح سنگی به شمار می روند که در معماری و نمای ساختمان ها در مناطق شهری کاربرد بسیار […]