مراحل تخریب بازسازی و نوسازی ساختمان

مراحل نوسازی و ساخت ساختمان

شروع عملیات اجرایی ساخت و ساز ساختمان از جمله نوسازی و بازسازی با تخریب ساختمان های قدیمی صورت می گیرد. در نظر اول شاید خراب کردن ساختمان مرحله ساده ای باشد و به طور حتم در اطراف خود بارها دیده اید که با بیل و کلنگ به تخریب ساختمان های قدیمی اقدام کرده‌اند. اما نوسازی […]