درب های فرانسوی

درهای فرانسوی برای جدا کردن اتاق های خانه شما

درهای فرانسوی که درهای دوبل یا پنجره های فرانسوی نیز نامیده می شوند، نوعی ساختار سبک وزن هستند که از پانل های شیشه ای ساخته شده اند که هم برگ های درب و هم پانل های مجاور را پوشش می دهند. نام آن، همانطور که منطقی است، نشان دهنده اصل آن است. استفاده از این […]