تفاوت چیلر و هواساز

کاربرد چیلر و هواساز

هواساز دستگاهی است که برای تامین و انتقال جریان هوای مناسب، جهت تهویه ( تامین هوای تازه)، گرمایش ( تامین هوای گرم)  و سرمایش ( تامین هوای خنک)  به عنوان یکی از سیستم های HVAC یا تهویه مطبوع شناخته می شود. این دستگاه با نام واحد انتقال هوا یا هوا نیز شناخته می شود و  […]