تفاوت انواع شیشه و آینه

انواع شیشه و آینه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

حتما برای شما هم این سوال پیش آمده است که انواع شیشه و آینه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ شیشه و آینه در واقع از جنس مشابه ساخته شده اند. آینه، اما شیشه ای است که پشت آن جیوه خورده و با قطرهای متفاوت تصویر را به  صورت واضح بازتاب می دهند. در ادامه مقاله […]