مراحل تخریب بازسازی و نوسازی ساختمان

مراحل نوسازی و ساخت ساختمان

شروع عملیات اجرایی ساخت و ساز ساختمان از جمله نوسازی و بازسازی با تخریب ساختمان های قدیمی صورت می گیرد. در نظر اول شاید خراب کردن ساختمان مرحله ساده ای باشد و به طور حتم در اطراف خود بارها دیده اید که با بیل و کلنگ به تخریب ساختمان های قدیمی اقدام کرده‌اند. اما نوسازی […]

تخریب ساختمان

تخریب ساختمان: صفر تا صد

ساختمان‌های بسیار قدیمی که دیگر نمی‌توانند بازسازی شوند باید تخریب گردند. ساختمان‌های فرسوده و قدیمی امنیت کافی را ندارند و در صورت عدم تخریب و ساخت دوباره، آن مکان بی‌استفاده باقی می‌ماند. گاهی حتی ساختمان‌های نه چندان فرسوده نیز تخریب می‌شوند تا ساختمان جدیدی به جای آن‌ها ساخته شود. تخریب ساختمان به این معنا است […]