طراحی آشپزخانه در دکوراسیون داخلی

ست کردن کابینت آشپزخانه با کاشی خاکستری

خاکستری، رنگی «خنثی» است که در طیف رنگی وجود ندارد و با ترکیبی از رنگ های سفید و سیاه تشکیل می شود. امروزه در طراحی دکوراسیون داخلی، از رنگ خاکستری بسیار استفاده می شود. اما از آنجاییکه رنگ خاکستری، رنگی خنثی است، آن را با رنگ های دیگر رنگ آمیزی می کنند، تا رنگ را […]