فن تهویه هوا

فن تهویه هوا: آشنایی با انواع خانگی و صنعتی

فن تهویه دستگاهی است که برای جابجایی هوا یا گاز در یک محیط بسته مورد استفاده قرار می گیرد. تنها قلب تپنده انواع سیستم های تهویه صنعتی و مطبوع هستند و در صنعت تهویه کاربرد گسترده ای دارند. صنعت تهویه، بدون فن معنایی ندارد. در واقع فن ها وسایلی هستند که در محیط امکان تهویه هوا […]