انواع آهن های ساختمانی

انواع مختلف آهن‌های ساختمانی جزء پرمصرف‌ترین مصالح در کار هستند. این به این دلیل است که آنها برای ساخت اسکلت یک سازه مانند ستون ها، پایه ها، تیرها، صفحات، تیرچه ها و غیره استفاده می کنند. بله، تمام چارچوب یک ساختمان از آهن تشکیل شده است. بسته به نوع آهن های ساختمانی و اندازه های […]