بایگانی‌های نوسازی ساختمان - بنا مارکت

خانه ساحلی رو به دریا

خانه های روبروی دریا: یک تجربه بی بدیل

خانه های رو به دریا جذابیت برتری دارند. در واقع، کسانی هستند که زندگی خود را با رویای این نوع خانه ها می گذرانند، زیرا آنها پر از جادو و شکوه هستند. بدون شک، آن‌ها زیبایی‌شناسی بسیار دقیقی دارند، البته طراحی معماری شسته و رفته‌شان را هم ذکر نکنیم. برای بسیاری این خانه ها مترادف […]

مراحل تخریب بازسازی و نوسازی ساختمان

مراحل نوسازی و ساخت ساختمان

شروع عملیات اجرایی ساخت و ساز ساختمان از جمله نوسازی و بازسازی با تخریب ساختمان های قدیمی صورت می گیرد. در نظر اول شاید خراب کردن ساختمان مرحله ساده ای باشد و به طور حتم در اطراف خود بارها دیده اید که با بیل و کلنگ به تخریب ساختمان های قدیمی اقدام کرده‌اند. اما نوسازی […]