بایگانی‌های سنگ ساختمان - بنا مارکت

کفسابی سنگ ساختمان

ساب زدن و کفسابی سنگ

کفسابی ساختمان برای سابیدن سنگ کف مورد استفاده قرار می گیرد مانند کف مغازه، پارکینگ، کف ساختمان و یا حتی کف بتنی را که برای براقی یا رفع ناهمواری فوق العاده سنگ با دستگاه مخصوصی می سابند و ساب میزنند، به این کار کفسابی می گویند. عملیات کفسابی ساختمان کفسابی به معنی لایه رویی سنگ و […]

لیست انواع سنگ ساختمان

کاربرد انواع سنگ های ساختمانی

امروزه انواع سنگ های ساختمانی در فعالیت های عمرانی به شکل های مختلف و به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال سنگ های ساختمانی با توجه به ویژگی های مطلوب زیادی که دارند از جمله مصالح سنگی به شمار می روند که در معماری و نمای ساختمان ها در مناطق شهری کاربرد بسیار […]